5 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

5 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ f

ਰੌਕ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ.

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ devੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ differentਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ.

ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ.

ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ womenਰਤਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਲ -ਮੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪੇਸਟ ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ.

ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲ ਤੋਂ ਅਲਕਲੀਨ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖਾਰੇਪਣ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਘੀ ਅਤੇ ਲੂਣ

5 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ - ਘਿਓ ਨਮਕ

ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ.

ਭਾਰਤੀ womenਰਤਾਂ ਨੇ ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ.

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ.

ਰੌਕ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਲੂਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਘੱਟ ਤਿੱਖੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਸ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੰਗਾ ਰੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤੀਰਾਹਸਯ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ.

ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨ ਦਾ ਕਿਨਾਰੀ

ਕੁਈਨ ਐਨੀ ਲੇਸ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਗਾਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਭਾਰਤੀ womenਰਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ methodੰਗ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਮਲੌਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ.

ਰਾਣੀ ਐਨੀ ਦੇ ਲੇਸ ਅਤੇ ਹੇਮਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ

5 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ - ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ byਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਇਸ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ bothਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ womenਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਲਾਲ ਚਾਕ ਅਤੇ ਪਾਮ ਲੀਫ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚਾਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਚਾਕ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ womenਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ.

ਸੀਡਰ ਤੇਲ, ਲੀਡ ਅਤਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਨ.

ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ popularਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ.

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਨ.

ਅੱਜ ਦੇ ਰਸਾਇਣ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ certainlyੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨ.

ਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਹੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨੂੰਨ ਹੈ. ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਹੋਰ
  • DESIblitz.com ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2013, 2015 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਜੇਤੂ
  • "ਹਵਾਲਾ"

  • ਚੋਣ

    ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

    ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

    ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...